Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
  Plac Obrońców Pokoju 34
  27-500 Opatów
  tel/fax 15 8682648
  e-mail: ops.opatow@pro.onet.pl
  REGON 005660416
  NIP: 8631587214

Artykuły

 • „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przekazało informację do Wojewody Świętokrzyskiego o realizacji projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2016 – 2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki
  i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

  Czytaj Więcej o: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”
 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

  Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejOśrodek Pomocy Społecznej w Opatowie przystąpił do realizacji Programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu przewidziana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Usługi asystenta mają przyczynić się do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia, zaangażowania się w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.

  Ośrodek planuje objęcie opieką asystenta 7 osób z niepełnosprawnością.
  Czas przewidziany na pomoc dla jednej osoby będzie ustalony adekwatnie do potrzeb.
  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy w:
  - wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  - wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  - zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  - załatwieniu spraw urzędowych;
  - nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  - korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

  Zapraszamy osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia asystenta do zgłaszania zapotrzebowania na tego typu usługi w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, telefonicznie 15 8682648, 15 8681303-304 lub mailowo ops.opatow@pro.onet.pl Warunkiem jest złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Pomoc skierowana będzie do środowisk, które nie są objęte innymi formami wsparcia wynikającymi z Programów rządowych i/lub ustawy o pomocy społecznej np. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Osoby nie zakwalifikowane do pomocy w pierwszej kolejności będą umieszczone na liście osób oczekujących.
  Okres realizacji Programu obejmie okres od marca do grudnia 2021r.

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
 • Informacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

  Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.

  Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r.

  Prosimy o publikację ogłoszenia o konkursie na Państwa stronach internetowych lub inną formę poinformowania o konkursie zainteresowanych Organizacji Pozarządowych, Fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich i innych Podmiotów Ekonomii Społecznej, działających na Państwa terenie.

  Zachęcamy do udziału i upowszechnianiu informacji o konkursie.

  Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie:

  http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

  oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

  Czytaj Więcej o: Informacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej