Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Przywrócony bieg terminów w postępowaniu administracyjnym.

W związku z ogłoszeniem Ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV – 2 (Dz. U. z 2020r. poz. 875) rozpoczynają bieg terminy procesowe i sądowe w postępowaniu administracyjnym, których bieg nie został rozpoczęty lub uległ  zawieszeniu na skutek regulacji art. 15zzs ust. 1 pkt. 6  ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.),
Terminy rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy  z dnia 14 maja 2020r. jw.
Ustawa w opisywanym zakresie weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej  tj. 16 maja 2020r.  

21 maja 2020

Czytaj więcej o: Przywrócony bieg terminów w postępowaniu administracyjnym.

Informacja dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, iż od 18 maja 2020r. po krótkiej przerwie wznawia pracę Punkt Konsultacyjny dla Osoby z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działający przy Urzędzie Miasta i Gminy Opatów.

Spotkania indywidualne  ze specjalistami w każdy poniedziałek:

- Pani Wioletta Drożdżal – pomoc psychologiczna, problemy opiekuńczo-wychowawcze w godz. 1515 -  1715

- Pani Małgorzata Kobuszewska – wsparcie dla osób z problemem przemocy  i uzależnienia  w godz. 1430- 1730

 Jednocześnie zwracamy się z prośbą o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa  w związku z istniejącym nadal zagrożeniem wirusowym, w trosce o dobro własne,  osoby świadczącej wsparcie i innych  zgłaszających się do Punktu. 

13 maja 2020

Czytaj więcej o: Informacja dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie lub informację dotyczącą pobierania lub niepobierania świadczeń z Ośrodka mogą składać podanie:

6 maja 2020

Czytaj więcej o: Informacja