Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2020

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie zostaje otwarty dla interesantów. W Ośrodku będą obowiązywały następujące zasady funkcjonowania:

 

  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;
  • zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 878) do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart. 40ust. 1 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568 i 695), ust i nosa.

Wprowadza się obowiązek korzystania przez osoby wchodzące do Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy oraz w siedzibie Ośrodka.