Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Wspieramy Seniorów

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie oferuje pomoc seniorom w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa podczas pandemii. Oferujemy pomoc w dokonywaniu zakupów. Pomoc Dotyczy Seniorów 70+  nie posiadających osób bliskich które mogłyby służyć pomocą.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie: 15 8682648, pracownicy socjalni tel. 15 8681328

Infolinia Wspieraj Seniora: 22 505 11 11
UWAGA! Koszt zakupów pokrywa Senior!