Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego mamy, taty lub opiekuna, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem.
Wysokość dodatku wynosi 400 zł miesięcznie.
Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres
-24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,
-36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
-72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).