Informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 tj. rozpoczynający się 1 października 2020 r. zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  do wysokości 900 zł (obecnie jest to 800 zł/os w rodzinie).
Jednocześnie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzono tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę” który zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł,  nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.

11 września 2020

Powrót do zdrowia- Powrót do pracy”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi na nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Oferta skierowana jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, a także do osób, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę.

3 września 2020
Czytaj więcej o: Powrót do zdrowia- Powrót do pracy”

Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie nr 1/ROPS/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Śwętokrzyskiego

2 września 2020