POMOC DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W OKRESIE PANDEMII

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POMOC DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W OKRESIE PANDEMII


Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje o działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które prowadzi m. in. bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy.

Nr telefonu: 800-12-00-02

Działa także poradnia e – mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 można także skonsultować się
z psychologiem korzystając z komunikatora Skype: pogotowie.niebieska.linia
Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.