Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Informacja

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020

I N F O R M A C J AOd 28 września 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie rozpoczął kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących na kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) Podprogram 2020, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Zgodnie z przepisami jw. kwalifikowanie osób uprawnionych do pomocy należy do ośrodków pomocy społecznej (z wyjątkiem osób bezdomnych, które mogą być kwalifikowane przez inne organizacje).
Pomocą obejmowane są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U z 2019 poz. 1507 z późn. zm.) do których należą m.in. bezdomność, niepełnosprawność, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) i inne mieszczące się
w katalogu dysfunkcji określonych w art. jw.                               
Ponadto do pomocy uprawnia  bezwzględne spełnienie 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj.:
1.402,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
1.056,00 zł. dla osoby w rodzinie.  
Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria  ustawowe mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka, który po ustaleniu uprawnień wyda skierowanie do korzystania z pomocy żywnościowej.
Wnioski w sprawie jw. są przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.

Nadmienia się że tut. Ośrodek nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem „Nasze Kobylany”, które wzorem lat ubiegłych będzie dystrybutorem żywności na terenie miasta i gminy Opatów. Możliwe jest wydanie skierowania do innych instytucji zajmujących się dystrybucją żywności w ramach w/w programu po wcześniejszym ustaleniu zasad współpracy.

Oprac. M. Ciepiela

28.09.2020r.