Przemoc-informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie podaje do wiadomości i wykorzystania wykazy podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


18 lipca 2018

INFORMATOR DLA OSOBY DOTKNIETEJ PRZEMOCA W RODZINIE

23 maja 2018

Placówki, instytucje i organizacje pozarządowe świadczące pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą i stosujących przemoc w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Opatów.

12 lutego 2018