Przemoc-informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2019r. został ogłoszony rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

 Rejestr jednostek w załączeniu.

19 maja 2020

Informacja dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, iż od 18 maja 2020r. po krótkiej przerwie wznawia pracę Punkt Konsultacyjny dla Osoby z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działający przy Urzędzie Miasta i Gminy Opatów.

Spotkania indywidualne  ze specjalistami w każdy poniedziałek:

- Pani Wioletta Drożdżal – pomoc psychologiczna, problemy opiekuńczo-wychowawcze w godz. 1515 -  1715

- Pani Małgorzata Kobuszewska – wsparcie dla osób z problemem przemocy  i uzależnienia  w godz. 1430- 1730

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa  w związku z istniejącym nadal zagrożeniem wirusowym, w trosce  o dobro własne,  osoby świadczącej wsparcie i innych  zgłaszających się do Punktu. 

 

13 maja 2020

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie podaje do wiadomości i wykorzystania wykazy podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


18 lipca 2018