Dodatek energetyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany w następującej formie:

- przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,

- gotówką w oddziale Banku Pekao S. A. w OpatowiePliki do pobrania