Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Artykuły

 • Opieka nad osobami z demencją i wsparcie ich bliskich.

  Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą możliwościom wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich.
  Konferencja odbędzie się 16 września 2022 r. (piątek) w godzinach 11.00 – 15.00 w Biurze RPO w Warszawie, Al. Solidarności 77. Wydarzenie będzie transmitowane w Internecie, co daje możliwość uczestnictwa w konferencji online.
  W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych: instytucje publiczne, liderów organizacji społecznych, osoby chorujące, terapeutów opiekunów.
  Podczas konferencji będzie możliwość, zadawania pytań ekspertom na czacie lub za pomocą maila na adres alzheimer@brpo.gov.pl.

  Czytaj Więcej o: Opieka nad osobami z demencją i wsparcie ich bliskich.
 • Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

  Logo Ministrestwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinęło pół roku realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu pomocą objętych jest obecnie 7 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Opatów z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (5 osoby) i w stopniu umiarkowanym (2 osoby). W okresie od stycznia br. do czerwca br. asystent zrealizował 1044 godziny pracy w środowiskach. W ramach swoich obowiązków świadczył pomoc w:
  - wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca
  (np. kościół, cmentarz, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe itp.);
  - wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  - zakupach, przy udziale uczestnika Programu,
  - załatwieniu spraw urzędowych;
  - pomocy w domowych pracach porządkowych,
  - pomocy w czynnościach samoobsługowych, toalecie, dbałości o odzież itp.
  - wyjściach na spacer.
  Na realizację zadania wydatkowano dotychczas kwotę 30 206,06 zł. pochodzącą w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych dla Gminy na realizację Programu Resortowego. Praca asystenta w środowiskach oceniana jest bardzo pozytywnie. Ośrodek odbiera bardzo pochlebne opinie od uczestników programu. Asystent cieszy się zaufaniem oraz wielką sympatią podopiecznych. Pomoc realizowana będzie do końca 2022r.

  Czytaj Więcej o: Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
 • Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. wyróżnione

  Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
  Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
  Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
  30 kwietnia 2022 r.
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

  Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

  Czytaj Więcej o: Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.