Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów w 2023

Logo programu Wspieraj senioraKorpus Wsparcia Seniorów
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało wsparcie dla niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia seniorów. Kontynuowana będzie pomoc w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów zainicjowana w 2020r. i realizowana w latach 2021-2022. Przewidziano na ten cel w 2023r. dla podmiotów wdrażających zadania kwotę 50 mln. zł.
Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce, która podejmie zadania na rzecz seniorów w oparciu o przyjęty do realizacji program osłonowy. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitego zadania.
Realizacja programu, podobnie jak w ubiegłym roku, obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
1. Celem I modułu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie. W jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
2. Celem II modułu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na „odległość”. Środki w ramach II modułu mogą być przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek zakupionych w ramach programu realizowanego w 2022r. oraz zakup w 2023 r. usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.
Seniorzy decydujący się na skorzystanie z pomocy określonej w programie, zgłaszają się przez ogólnopolska infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.