Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Podpisana umowa w sprawie realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024r.

Została podpisana umowa  w sprawie  realizacji  zadania  w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024r.  pomiędzy  Wojewodą Świętokrzyskim  reprezentowanym przez  Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Annę Kołomańską, a  Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów Panem Grzegorzem Gajewskim  przy kontrasygnacie Pani Martyny Rusak  Skarbnika Gminy.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Program „Opieka 75+” adresowany jest do gmin - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. Gminy Opatów otrzyma środki finansowe w formie dotacji celowej Wojewody, w wysokości 60% wartości całego zadania na dofinansowanie zadania własnego gminy tj. organizację  i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 44 428,00zł. 40% kosztów realizacji zadania będą stanowiły środki własne Gminy.

 W 2024r.  Programem objętych jest 12 osób  w wieku  powyżej 75 roku życia. Środki z budżetu państwa stanowią istotne wzmocnienie budżetu gminy. 
W Gminie wzrasta zapotrzebowanie na pomoc usługową, w tym dla osób powyżej 75 roku życia.  W związku z powyższym Gmina wnioskuje o środki z Programu corocznie, nieprzerwanie od 2018r.

Pliki do pobrania