Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Artykuły

 • Informacja dotycząca pomocy dla obywateli Ukrainy wyróżnione

  Punkt informacyjny w województwie świętokrzyskim

  Został uruchomiony punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy, który zlokalizowany jest na Dworcu PKS w Kielcach.

  Zgłaszający się tam cudzoziemcy otrzymają niezbędne informacje.

  Na dworcu PKS  w Kielcach działa  infolinia, pod którą można dzwonić 24 godziny na dobę.

  Infolinia została również uruchomiona w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim .

  Podczas rozmowy do dyspozycji jest tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego.

  Infolinie dla cudzoziemców:

  Dworzec PKS w Kielcach: 538 508 081

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: 41 342 12 14

  Wszelkie informacje na temat pobytu w Polsce można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach pracy urzędu.

  Tel: 41 342 16 68

  E-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

  Logo Solidarni z Ukrainą

  https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/21177,Informacja.html

  Punkt skoordynowanej pomocy

  Czytaj Więcej o: Informacja dotycząca pomocy dla obywateli Ukrainy
 • Podpisanie umowy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

  Flaga Polski i godło Polski

  PlakatW dniu 17 lutego 2022r. odbyło się podpisanie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Podpisania umowy dokonali Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Grzegorz Gajewski przy kontrasygnacie Pani Martyny Rusak Skarbnika Gminy.

  W ramach programu zaplanowano objęcie pomocą 7 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Gmina otrzyma środki na realizację zadania w łącznej wysokości 68.142,12 zł., zgodnie ze złożonym wnioskiem i potrzebami
  w tym zakresie. Powyższe środki pokryją koszt zatrudnienia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Program realizowany będzie do końca 2022r.

  Czytaj Więcej o: Podpisanie umowy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
 • Zarządzenie Nr 021.5.2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie wyróżnione

  Zarządzenie Nr 021.5.2022
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
  z dnia 21 lutego 2022 r.

  w sprawie ograniczenia funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022r., poz. 340), § 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022 poz. 149) oraz na podstawie § 9 ust. 1 i 2 statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Opatowie, zarządzam, co następuje:

  § 1

  1. W okresie od 21 lutego 2022 roku do 25 lutego 2022 roku ograniczam funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyłącznie do wykonania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej.
  2. W sprawach uzasadnionych szczególnie ważnym interesem indywidualnym lub publicznym,
  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym dopuszczam, możliwość załatwienia sprawy w drodze osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej z zachowaniem zalecanych środków ostrożności, w tym odpowiedniej odległości między osobami.
  3. Warunki osobistego załatwienia interesanta w tym w szczególności czas, miejsce oraz przebieg wizyty powinny zostać ustalone w rozmowie telefonicznej lub korespondencji e-mail o których mowa w ust. 2.

  § 2

  W celu załatwienia sprawy, proszę o kontakt na poniższe numery telefonów:
  - Pomoc społeczna – 15 8681329
  - Świadczenia rodzinne, 500+, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy - 15 8681302, 15 8681333
  - Dodatki mieszkaniowe - 15 8681303
  e-mail: ops.opatow@pro.onet.pl

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  /kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

  Dominika Kędziora/

  Czytaj Więcej o: Zarządzenie Nr 021.5.2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie