Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Informacja 500+

 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż obecnie nie składa się wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

 Aktualnie świadczenie 500+ przyznane jest do 31.05.2021 r.

Kolejne wnioski składamy: od 01.02.2021 – drogą elektroniczną

od 01.04.2021 – tradycyjnie papierowo