Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

przysługuje w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia w kwocie 1000 zł jednorazowo.
Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.