Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

Stypendia szkolne

Artykuły

 • Informacja wyróżnione

  Od 1 września 2021 do 15 września 2021 można składać wnioski w urzędzie miasta i gminy w Opatowie o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
  Wniosek może złożyć rodzic, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń .
  Postawa prawna jest: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2020 r.poz.1327 z późn.zm.) oraz uchwała rady Miejskiej w Opatowie nr XLVI/335/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatów.
  Wszelkich informacji dotyczących stypendium szkolnego udzielają pracownicy UMiG opatów pod numerem telefonu 15-8681324.

  Czytaj Więcej o: Informacja