Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Artykuły

 • Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów w 2023

  Logo programu Wspieraj senioraKorpus Wsparcia Seniorów
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało wsparcie dla niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia seniorów. Kontynuowana będzie pomoc w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów zainicjowana w 2020r. i realizowana w latach 2021-2022. Przewidziano na ten cel w 2023r. dla podmiotów wdrażających zadania kwotę 50 mln. zł.
  Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
  Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
  Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce, która podejmie zadania na rzecz seniorów w oparciu o przyjęty do realizacji program osłonowy. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitego zadania.
  Realizacja programu, podobnie jak w ubiegłym roku, obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
  1. Celem I modułu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie. W jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
  2. Celem II modułu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na „odległość”. Środki w ramach II modułu mogą być przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek zakupionych w ramach programu realizowanego w 2022r. oraz zakup w 2023 r. usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.
  Seniorzy decydujący się na skorzystanie z pomocy określonej w programie, zgłaszają się przez ogólnopolska infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.

  Czytaj Więcej o: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów w 2023
 • Realizacja Programu rządowego „Opieka 75+”

  Logo Programu Opieka 75+Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”
  Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Program „Opieka 75+” adresowany jest do gmin - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które realizują program uzyskują finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gmina Opatów pozyskuje środki z Programu od 2018r.
  W 2022r. koszt realizacji zadania wyniósł 19 335,75zł., a objętych Programem było
  16 osób w wieku powyżej 75 roku życia. Liczba ta stale rośnie, w 2021r. było to 12 osób. Środki z budżetu państwa stanowią istotne wzmocnienie budżetu gminy.
  W Gminie wzrasta zapotrzebowanie na pomoc usługową, w tym dla osób powyżej 75 roku życia. W związku z powyższym Gmina wnioskuje o środki z Programu corocznie, także na 2023r.

   

  Czytaj Więcej o: Realizacja Programu rządowego „Opieka 75+”