Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Programy rządowe

Logo: flaga Polski i godło Polski

Artykuły

 • Podpisanie umowy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

  PlakatW dniu 17 lutego 2022r. odbyło się podpisanie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Podpisania umowy dokonali Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Grzegorz Gajewski przy kontrasygnacie Pani Martyny Rusak Skarbnika Gminy.

  W ramach programu zaplanowano objęcie pomocą 7 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Gmina otrzyma środki na realizację zadania w łącznej wysokości 68.142,12 zł., zgodnie ze złożonym wnioskiem i potrzebami
  w tym zakresie. Powyższe środki pokryją koszt zatrudnienia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Program realizowany będzie do końca 2022r.

  Czytaj Więcej o: Podpisanie umowy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
 • Środki dla Gminy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

  Wniosek Gminy Opatów/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie został pozytywnie rozstrzygnięty w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego.
  Z programu gmina otrzymała środki w kwocie 68.142,12 zł., w ramach których zostanie zatrudniony asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Pomoc zostanie udzielona dla 7 osób niepełnosprawnych: 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 osób
  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

  Czytaj Więcej o: Środki dla Gminy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

  Logo Ministerstwa RPiPSGmina Opatów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. W ramach programu przewidziana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Usługi asystenta mają przyczynią się do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia, zaangażowania się w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.
  Ośrodek planuje objęcie opieką asystenta 7 osób z niepełnosprawnością.

   

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022