Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Programy rządowe

Logo: flaga Polski i godło Polski

Artykuły

 • Przyznane środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

  W dniu 21 lutego 2023r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Umowa została podpisana pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów Panem Grzegorzem Gajewskim przy kontrasygnacie Pani Martyny Rusak Skarbnika Gminy.
  Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w Gminie Opatów po raz pierwszy. Realizator Programu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie planuje objęcie wsparciem 3 opiekunów sprawujących opiekę na 3 osobami niesamodzielnymi.
  W ramach programu przewidziana jest pomoc dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Gmina otrzyma środki na realizację zadania w łącznej wysokości 26 928,00zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem i potrzebami w tym zakresie.
  Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w miejscu zamieszkania opiekunów i ich podopiecznych. Realizacja Programu będzie trwała od lutego do grudnia 2023r.

   

   

  Czytaj Więcej o: Przyznane środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 • Przyznane środki na realizację Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

  W dniu 21 lutego 2023r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Umowa została podpisana pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów Panem Grzegorzem Gajewskim przy kontrasygnacie Pani Martyny Rusak Skarbnika Gminy.
  W ramach programu zaplanowano objęcie pomocą 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Gmina otrzyma środki na realizację zadania  w łącznej wysokości 100 457,01zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem i potrzebami w tym zakresie. Pomoc osobom niepełnosprawnym w środowiskach jest już świadczona. Program realizowany będzie do końca 2023r.

  Czytaj Więcej o: Przyznane środki na realizację Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 • Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów w 2023

  Logo programu Wspieraj senioraKorpus Wsparcia Seniorów
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało wsparcie dla niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia seniorów. Kontynuowana będzie pomoc w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów zainicjowana w 2020r. i realizowana w latach 2021-2022. Przewidziano na ten cel w 2023r. dla podmiotów wdrażających zadania kwotę 50 mln. zł.
  Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
  Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
  Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce, która podejmie zadania na rzecz seniorów w oparciu o przyjęty do realizacji program osłonowy. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitego zadania.
  Realizacja programu, podobnie jak w ubiegłym roku, obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
  1. Celem I modułu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie. W jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
  2. Celem II modułu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na „odległość”. Środki w ramach II modułu mogą być przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek zakupionych w ramach programu realizowanego w 2022r. oraz zakup w 2023 r. usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.
  Seniorzy decydujący się na skorzystanie z pomocy określonej w programie, zgłaszają się przez ogólnopolska infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.

  Czytaj Więcej o: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów w 2023