Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Programy rządowe

Logo: flaga Polski i godło Polski

Artykuły

 • „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

  Gmina Opatów wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
  W ramach programu przewidziana jest pomoc dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem programu jest udzielanie doraźnej pomocy opiekunom osób niepełnosprawnych, co przełoży się na możliwość odpoczynku, zadbania o własne zdrowie, higienę psychiczną, podejmowania innych, poza opieką, aktywności niezbędnych dla życia rodzinnego
  Pomoc zostanie skierowana do opiekunów, których podopieczni wykazują największy poziom niezaradności, gdzie stwierdzono długi okres sprawowania opieki nad chorym oraz brak jest zaplecza wspierającego we własnym, bliskim otoczeniu. Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w miejscu zamieszkania opiekunów i ich podopiecznych. Pierwszorazowo realizator Programu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie planuje objęcie wsparciem 3 opiekunów sprawujących opiekę na 3 osobami niesamodzielnymi.
  Ośrodek zaprasza do zgłaszania się osób niepełnosprawnych, chętnych do skorzystania z w/w pomocy.

  Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 • Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

     Gmina Opatów wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborze wniosków.
     W ramach programu przewidziana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
     Trzyletnie doświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie w realizacji tej formy wsparcia dowodzi, że osoby z niepełnosprawnością są bardziej aktywne i samodzielne życiowo, zaangażowane w wydarzenia społeczne, kulturalne, uczestniczą w życiu rodzinnym, utrzymują systematyczność leczenia. Wobec zainteresowania pomocą asystenta Gmina zaplanowała zwiększenie liczby osób objętych wsparciem oraz zatrudnienie drugiego asystenta. Docelowo Ośrodek planuje objęcie opieką 12 osób z niepełnosprawnością.
     W związku ze zwiększeniem liczby osób, którym będzie można przyznać asystenta osobistego Ośrodek zaprasza do zgłaszania się osób niepełnosprawnych, chętnych do skorzystania z w/w pomocy.

   

  Czytaj Więcej o: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023