Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Dodatek elektryczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, iż od 01 grudnia 2022 roku do 01 lutego 2023 roku można składać wnioski o dodatek elektryczny – zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.).

Niezbędne jest zgłoszenie albo wpis pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.
UWAGA! Gminy biorą pod uwagę zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy. W praktyce ten warunek spełnią osoby, które ukończyły budowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i dokonują odpowiednich zgłoszeń dla pomp ciepła, pieców czy bojlerów do CEEB.
Zgłoszenie do CEEB jest podstawowym warunkiem otrzymania dodatku. Pompa ciepła musi być zgłoszona jako główne źródło ogrzewania.

Wysokość dodatku uzależniona będzie od wysokości zużycia energii elektrycznej w 2021 roku i wyniesie:

- 1000,00 złotych -dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu nie przekroczyło 5000 kWh;
- 1500,00 złotych -dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu wyniosło powyżej 5000 kWh.

Do wniosku o dodatek elektryczny należy dołączyć fakturę za energię elektryczną, w której znajduje się informacja o ilości energii zużytej w 2021 roku.
Dodatek elektryczny nie przysługuje, tym gospodarstwom domowym, które:
• mają zainstalowaną instalację fotowoltaiczną,
• otrzymały dodatek węglowy lub dodatek na inne źródła ciepła.
We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie pozostawi bez rozpoznania.