Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Dodatek osłonowy

Artykuły

 • Dodatek osłonowy 2024

  Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata nastąpi do końca czerwca 2024 r. Takie są kluczowe daty zwaloryzowanego dodatku osłonowego.
  Aby otrzymać pieniądze trzeba:
  1. spełnić kryterium dochodowe 1500 zł/2100 zł
  2. złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 r.
  Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:
  1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz
  2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

  W Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.
  Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po
  30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

  Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego.
  Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.
  W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
  Dodatek osłonowy obliczamy z wzoru:
  (wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %) i całość dzieli się przez 2.
  Dzielimy przez 2 bo - jak wspomniano - dodatek na 2024 r. wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r.
  Kwoty 13. i 14. emerytury nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji nie mają one wpływu na przyznanie świadczenia. W związku z czym należy załączyć do wniosku stosowne zaświadczenie lub przedłożyć decyzję określającą wysokość 13 i 14 emerytury.
  Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
  W przypadku pytań prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem.

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy 2024
 • Dodatek osłonowy

  Plakat - dodatek osłonowyDodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
  Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:
  a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy– w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
  b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.
  Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
  400,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  600,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  850,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  1.150,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.
  Ważne!
  W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
  500,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  750,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  1.062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  1.437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.
  Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online.
  Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.
  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
  Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
  Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
  Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie.
  – elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, e-mail – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym - Instrukcja podpisywania dokumentów - podpis zaufany),
  – tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:
  Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku oraz o podanie adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
  Informacja o przyznaniu świadczenia.
  Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
  Przyznany dodatek będzie wypłacany przelewem na wskazany we wniosku numer konta bankowego.

  Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonów: 15 8681302, 158681330, 15 8681333

  Instrukcja podpisywania dokumentów - podpis zaufany

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy