Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Dodatek gazowy

Artykuły

 • Przedłużenie możliwości składania wniosku o dodatek gazowy – refundacja podatku VAT

  W związku ze zmianami zawartymi w art. 3 pkt.18 ustawy z dnia 07 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U.2023 poz.2760) informujemy o przedłużeniu możliwości składania wniosku o dodatek gazowy:
  • wnioski na refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
  • o konieczności dostarczenia opłaconych faktur za dostarczone paliwo gazowe od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
  • przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych w 2023 r. lub w okresie od dnia 1stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024 r. winno załączyć informację o ilości paliw gazowych dostarczonych odrębnie w 2023 r. i za okres 01.01.2024 r. - 30.06.2024 do odbiorcy paliwa gazowego
  Przypominamy również zasady przyznania możliwości refundacji podatku za VAT:
  Komu przysługuje dodatek gazowy?
  Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem* i spełniają kryterium dochodowe:
  • gdy miesięczne dochody gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł.
  • gdy miesięczne dochody gospodarstwa wieloosobowego nie przekraczają 1500 zł na osobę.
  Dochody wnioskodawcy analizowane są jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku wniosków złożonych do 31.07.2023 r. badany jest dochód za 2021 r., zaś w przypadku wniosków złożonych począwszy od 01.08.2023 r. – analizie podlegają dochody za 2022 r. W przypadku składania wniosku od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. badane będą również dochody za 2022 r.
  Osobom, które spełnią powyższe kryteria, przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

   

  Czytaj Więcej o: Przedłużenie możliwości składania wniosku o dodatek gazowy – refundacja podatku VAT
 • Zwrot podatku VAT/ dodatek gazowy

  Dodatek do gazu lub dodatek gazowy to nic innego jak zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do 21 grudnia 2022 r.

  W ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot 23 proc. VAT-u za gaz mogą wnioskować gospodarstwa domowe, w których:
  1. podstawowe źródło ogrzewania w domu jest zasilane gazem. Refundacja nie przysługuje osobom, które mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.
  2. piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).
  3. gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego – analogicznie jak w przypadku dodatku osłonowego.

  Refundacja kosztów poniesionych na podatek VAT w rachunkach, czyli dodatek gazowy w 2023 roku przysługuje przy dochodzie na osobę nieprzekraczającym:
  2100 zł – w gospodarstwie jednoosobowym;
  1500 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

  Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku gazowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

  a) roku 2021, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek – w przypadku wniosku o dodatek gazowy złożonego do dnia 31 lipca 2022 roku;

  b) roku 2022, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek – w przypadku wniosku o dodatek gazowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku.

  Zwrot VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
  O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

  Do wniosku o dodatek gazowy trzeba załączyć następujące dokumenty:
  • kopię faktury potwierdzającej zakup gazu,
  • dowód opłacenia faktury.
  Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.
  Wniosek o zwrot podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie:
  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

  Czytaj Więcej o: Zwrot podatku VAT/ dodatek gazowy