Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Informacje

Artykuły

 • Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – najważniejsze informacje

  logo MRiPS• 1 stycznia br. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy – zupełnie nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. Do ukończenia 35. miesiąca życia.
  • Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie.
  • To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.
  o Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, nie rodzicom.
  • Rozwiązanie wejdzie w życie 1 kwietnia br. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.
  Wniosek o dofinansowanie
  • Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.
  • Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:
  o portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  o Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  o bankowości elektronicznej.
  • Celem tego rozwiązania jest wsparcie rodzin oraz pomoc w godzeniu życia rodzinnego z pracą. Dzięki dofinansowaniu rodzice zapłacą mniej za opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – najważniejsze informacje
 • Świadczenie jednorazowe dla obywateli Ukrainy

  Uprawnionym do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art.2 ust.4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  i został wpisany do rejestru PESEL
  - za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zadaniu powyżej.

  Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

  Obywatel Ukrainy może ubiegać się o świadczenie jednorazowe w wys. 300 zł na osobę po złożeniu odpowiedniego wniosku przez osobę uprawnioną, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej faktyczną pieczę nad dzieckiem. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

  Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł. na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – zgodnie z art. 31
  ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

  Ponadto obywatel Ukrainy może skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( POPŻ) – skierowania wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Czytaj Więcej o: Świadczenie jednorazowe dla obywateli Ukrainy