Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Informacje

Artykuły

 • Z A W I A D O M I E N I E

  Opatów dn. 21.02.2024r.


  Z A W I A D O M I E N I E
  o przedłużeniu terminu do załatwienia spraw
  dotyczących złożonych wniosków o dodatek osłonowy

  Zgodnie z art. 36, art. 49 § 2, art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 2 ust.1, ust.8a, ust. 10, art. 3 ust.1 i 2 oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023r. poz. 759 z późn. zm.) w związku z Upoważnieniem Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 11.01.2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie

  z a w i a d a m i a, że

  nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym 30-dniowym terminie.
  Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem zleconym gminie Opatów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Świętokrzyskiego.
  Gmina Opatów złożyła zapotrzebowanie na środki jw. w wyznaczonym przez wojewodę terminie. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków osłonowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.
  Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych
  ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność).
  2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
  Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.


  Z up. Burmistrza
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Opatowie

  mgr Dominika Kędziora

  Czytaj Więcej o: Z A W I A D O M I E N I E