Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rynek

Rynek

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Informacje

Artykuły

 • Informacja - stypendia szkolne wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2023r., można składać w tutejszym Ośrodku wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

  Stypendium szkolne może otrzymać:
  • uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

  Przy ustalaniu dochodu rodziny będzie brany pod uwagę dochód za miesiąc sierpień 2023r. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

  Czytaj Więcej o: Informacja - stypendia szkolne
 • Informacja wyróżnione

  Szanowni Państwo,
  System transportowy stanowi podstawę funkcjonowania i rozwoju regionu, umożliwiając sprawne przemieszczanie się zarówno jego mieszkańców, jak i osób przyjezdnych pomiędzy źródłami i celami podróży.
  Organizacja zbiorowego transportu publicznego w regionie stanowi ogromne wyzwanie a głównym celem realizowanych działań jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oczekiwanego poziomu dostępności komunikacyjnej, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamieszkania.
  Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji opracował ankietę preferencji przewozowych która ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych.
  Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej z funkcjonowaniem transportu a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania.
  Mając na uwadze powyższe, za Państwa pośrednictwem zapraszam wszystkich do zapoznania się z ankietą znajdującą się na stronie internetowej tutejszego Urzędu pod adresem https://ankiety.swietokrzyskie.pro/app-2023 i wzięcia udziału w badaniu preferencji komunikacyjnych.
  Formularz on-line pozostanie aktywny do 15 września 2023 roku.

  Z poważaniem,
  Tomasz Jamka
  Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – okres świadczeniowy 2023/2024 wyróżnione

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2023r. do 30 września 2024r. w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2023r. (poprzez portale Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, bankowość elektroniczną), natomiast wnioski w formie tradycyjnej „papierowej” przyjmowane są od 1 sierpnia 2023r.
  Podstawą do ustalenia prawa do w/w świadczeń jest dochód za rok 2022. Zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do wysokości 1.209,00 zł (obecnie jest to 900 zł/os w rodzinie).

  Druki w/w wniosków wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie.

  W celu usprawnienia obsługi interesantów przyjmowane będą tylko uzupełnione wnioski.

   

  Czytaj Więcej o: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – okres świadczeniowy 2023/2024