Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Opatów

Rynek noca

Opatów

Projekty systemowe

Informacja

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020
I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie kwalifikuje osoby najbardziej potrzebujące na kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) Podprogram 2021, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Zgodnie z przepisami jw. kwalifikowanie osób uprawnionych do pomocy należy do ośrodków pomocy społecznej (z wyjątkiem osób bezdomnych, które mogą być kwalifikowane przez inne organizacje).
Pomocą obejmowane są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.) do których należą m.in. bezdomność, niepełnosprawność, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) i inne mieszczące się w katalogu dysfunkcji określonych w art. jw.
Ponadto do pomocy uprawnia bezwzględne spełnienie 220% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj.:
- 1.542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.161,60 zł. dla osoby w rodzinie.
Nadmienia się że od 01.01.2022 wzrasta kryterium dochodowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i w związku z tym 220% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej wynosić będzie tj.:
- 1.707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.320,00 zł. dla osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria ustawowe mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka (również telefonicznie), który po ustaleniu uprawnień wyda skierowanie do korzystania z pomocy żywnościowej.
Wnioski w sprawie jw. są przyjmowane w godzinach pracy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie tj:
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 9.00 oraz 13.00 - 15.00.
Nadmienia się że tut. Ośrodek nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem „Nasze Kobylany”, które wzorem lat ubiegłych będzie dystrybutorem żywności na terenie miasta i gminy Opatów. Możliwe jest wydanie skierowania do innych instytucji zajmujących się dystrybucją żywności w ramach w/w programu po wcześniejszym ustaleniu zasad współpracy.